FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI
 
 
Başbakanlık tarafından yayınlanan Filistin İnsani Yardım Kampanyası konulu genelgede;
 
“İsrail'in Gazze'de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybı şiddetini artırarak devam etmektedir. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.
 
 Türkiye Cumhuriyeti,  halkımızın da beklentileri doğrultusunda, dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla Başbakanlık tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu hususta ulusal koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.
Başlatılan bu yardım kampanyasında;
 
Valilikler, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımlar, belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
 
Gerçek veya tüzel kişilerin bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir. Sivil toplum kuruluşlarından istekli olanların topladıkları yardımı, Filistin halkına ulaştırılmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.
 
Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
 
Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum ile işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, ulusal ve yerel basınımızın, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır” denilmektedir.
 
Kampanya ile ilgili hesap numaraları;