Lice Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Satışa Sunulan Taşınmaz Mal
 
 
 
 
 
 
 
Ek:İlan Tutanağı