Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) 
 
 
 
 
 
 
Ek:IPARD II 5. ÇAĞRI İLANI